UPDATE 18/5

Dubbelspel is opnieuw toegelaten, mits het doorgaat in georganiseerd verband door een club én met een meerderjarige toezichthouder of trainer. Houd hierbij steeds de 1,5m social distancing in acht, ook als dat wil zeggen dat een speler soms een bal moet laten gaan.

Dubbelspel is toegestaan mits het handhaven van onderstaande richtlijnen:
- alle richtlijnen van social distancing, alle regels die uithangen op de club en alle richtlijnen van TennisVlaanderen zijn ook van toepassing op de dubbelspelers.
- hou altijd minstens 1,5 meter afstand, ook al verlies je hier door het punt. Herspeel desnoods het punt in geval van een "coronabal", een bal die je niet haalt omdat je anders de regels van social distancing in het gedrang brengt.
- Wie dubbel speelt, dient 4 namen in te geven in de reservaties. De bovenste naam op de reservatietabel is de veldverantwoordelijke. Hij/zij is verantwoordelijk voor het naleven van al onze richtlijnen door de spelers op het veld. Hij/zij kan en zal aangesproken worden bij controles door de toezichthouders van de club of door externe toezichthouders.

- BELANGRIJK: ALLE dubbelspelers dienen ten allen tijde op de reservatietabel te staan. De toezichthouder zal bij afwijkingen hierop de reservatierechten van de overtreders tijdelijk schrappen.

LESSEN kunnen vanaf 18/5 starten, uiteraard mits enkele voorwaarden:

- op elke les zal een sportbegeleider aanwezig zijn van de club

- Toeschouwers zijn verboden tijdens lessen. Ouders, grootouders, begeleiders, ... mogen de kinderen afzetten maar moeten dan het sportcomplex verlaten.

- de onderlinge afstand van 1,5 meter tussen sporters moet worden bewaard. 

We zullen niet meer dan 1 speler per 30m² voorzien: dat betekent dat alle lessen kunnen doorgaan met uitzondering van de lessen multimove en multiskillz voor wit, blauw en rood, conditietraining en cardiotraining.

Hou u aan de regels van social distancing, aan alle voorschriften van TennisVlaanderen en van onze club, die reeds eerder gecommuniceerd werden en die uithangen aan de club.

Onderstaande maatregelen blijven gelden:

Beste leden,

Eindelijk! Op 4 mei mogen we opnieuw aan de slag, en daar zijn we bijzonder blij om. We doen ons uiterste best om alles tegen dan reglementair in orde te krijgen zodat u veilig kan tennissen en padellen.

We zijn gebonden aan een groot aantal reglementen. We kregen gisteren een uitgebreid draaiboek vanuit Tennis Vlaanderen. U vindt de reglementen voor spelers hier terug: Play Safe and Go : lees hier alle antwoorden op de meest gestelde vragen.

We rekenen erop dat jullie deze reglementen nauwgezet navolgen. Als club willen we een voorbeeld zijn voor anderen, samen met jullie allemaal. Laten we samen ons steentje bijdragen in de strijd tegen corona!

Hieronder vindt u belangrijke richtlijnen:

 1.       De padel- en tennisvelden zijn enkel beschikbaar voor leden van de club, die effectief gaan spelen. Wie niet in het reserveringssysteem staat, mag en kan het domein niet betreden. Toeschouwers zijn eveneens niet toegelaten.

2.       Kan je niet reserveren, en ben je toch in orde met het lidmaatschap? We controleren de inschrijvingen meermaals per dag, maar mogelijk hebben we de betaling nog niet ontvangen. Contacteer ons via info@tcvelina.be eventueel met een screenshot van de betaling. Hebt u problemen met reserveren: contacteer ons dan via info@tcvelina.be met een screenshot van uw scherm.

3.       Respecteer altijd en op elk moment de regels van social distancing.

4.       U mag zich met de wagen verplaatsen naar de club. Krijgt u controle, toon dan via uw spelersdashboard dat u lid bent of toon uw sportgerief en zeg de politie dat ze de club kunnen contacteren voor bewijs van uw lidmaatschap.

5.       Zowel tennissen als padellen kan alleen 1 tegen 1. Er is slechts één uitzondering: gezinsleden die onder 1 dak wonen, mogen dubbel spelen. Alle andere vormen van dubbelspel (bvb. koppel tegen koppel) zijn niet toegelaten.

6.       Reservaties voor de tennisterreinen dienen als volgt te gebeuren: eerst terrein 1, dan 4, dan 6. Pas indien deze 3 terreinen bezet zijn, kan er op de andere terreinen worden gereserveerd. Dit geldt niet voor wie met verlichting op 1 of 2 speelt. Wanneer de club opmerkt dat deze volgorde niet gerespecteerd wordt, zullen we die volgorde zelf aanpassen.

7.       De ingang is via de normale ingang. De uitgang is via het hek aan de padelterreinen. Ga na uw speluur niet naar buiten via de ingang.

8.       De te nemen weg naar de velden zal aangeduid zijn. Gelieve de juiste weg te nemen in het komen en in het gaan. Naar de padelterreinen gaan jullie via het “padelpad”, niet via de tennisterreinen. Naar de tennisterreinen gaan jullie via het tennispad. Naar tennisterrein 5 en 6 gaan jullie via de tennisterreinen, tussen terrein 2 en 3. U gaat van alle terreinen naar buiten via het hek aan de padelterreinen.

Mochten jullie toch andere spelers kruisen, gelieve de regels van “Social Distancing” correct toe te passen.

9.       We mogen geen vuilnisbakken zetten. U dient al uw drinkflessen, blikjes, afval terug mee te nemen naar huis.

10.    De tijdelijke kantine is gesloten: er kunnen geen dranken worden aangekocht. Ook een drankenautomaat is verboden.

De douches en de sanitaire ruimtes moeten gesloten blijven: ga naar het toilet vooraleer u komt tennissen. Doe thuis reeds sportkledij aan.

11.    Na het spelen dient u de terreinen meteen te verlaten via het hek aan de padelterreinen. Het is niet toegelaten om het terras te gebruiken, op zitbanken te zitten, tafels of stoelen van de club te gebruiken, enz.

12.    De terreinen dienen verplicht geveegd te worden. Elke speler neemt verplicht een verse handdoek, vers stukje stof of handschoen mee, die enkel mag gebruiken om volgende zaken aan te raken en niet mag gebruikt worden om zweet weg te vegen, zich af te drogen, enz.

-          Veegnet na het tennissen

-          Openen hekkens

Uiteraard kan u het veegnet na gebruik ook reinigen met een reinigingsvloeistof.

13.    Neem handgel mee en gebruik die regelmatig.

14.    Alle tennisbanken zijn  verplicht  verwijderd. Op elk terrein staan stoelen, voor speler A en speler B, waar u uw sportzak kan plaatsen en zitten. De stoelen staan op een correcte afstand van elkaar. Gelieve deze stoelen niet te verplaatsen zodat de nodige afstand bewaard blijft.

15.    Markeer uw tennis- of padelballen.

a.       Markeer 2 of 4 ballen voor speler A en idem voor speler B. Elke speler neemt zijn eigen markeerstift mee

b.       Raak met de handen geen tennis- of padelballen aan van de tegenspeler.

c.       Ook toegestaan: doe een medische of sporthandschoen aan met de vrije hand, maar raak hiermee uw gezicht niet aan.

16.    Padel- en tennisrackets mogen momenteel niet uitgeleend worden.

17.    Handmatig sproeien mag niet. De terreinen worden dagelijks automatisch gesproeid op vaste momenten:

-          Om 11u00, om 17u00, om 22u30

Verlaat de terreinen dus vooraf!

18.    Er komen met zekerheid (verrassings)controles door de overheid. Boetes voor overtredingen bedragen € 250,00 per persoon. Indien de club boetes krijgt door overtredingen van de regels door spelers, zullen die volledig verhaald worden op de overtreders.

19.    De terreinen worden gefilmd.

We wensen jullie van harte veel plezier. Hopelijk is dit de start van een mooie sportzomer.

Speel gezond en veilig! 

© 2017 Sportcomplex Velina. 

TCVELINA - Hogeweg 139 - 9500 Geraardsbergen - 054 41 58 27 - info@tcvelina.be