Hoe een terrein te reserveren?

Reserveren kan op twee manieren:

1) Los reserveren, als niet-lid.

 

Via www.tennisvlaanderen.be (zie onder voor de procedure)

  • Als niet-lid kan u reserveren vanaf 5 dagen voor de effectieve speeldag. Vroeger reserveren is voorbehouden aan abonnementsleden.

  • Als niet-leden meespelen met abonnementsleden, dienen zij hun speeltijd te betalen als niet-lid. Het niet-lid dient een account aan te maken op www.tennisvlaanderen.be. De abonnementshouder selecteert het niet-lid dan als gastspeler.

  • U bent niet verzekerd, tenzij u lid bent van TennisVlaanderen.

2) Met abonnement : 

 

PADEL: enkel en alleen na voorafgaande mail naar info@tcvelina.be

TENNIS: Clubtarieven - Tennis Vlaanderen

De voordelen van het abonnement zijn:

Het is verboden om (alcoholische) dranken mee te nemen of te gebruiken voor of na het spelen. De terreinen en parking dienen onmiddellijk na het spelen verlaten te worden. Alle boetes, onkosten en inkomstenverliezen die de club lijdt door overtredingen van coronaregels door spelers, zullen verhaald worden op de verantwoordelijke spelers. De club is op geen enkel moment verantwoordelijk voor inbreuken op de coronaregels door spelers

Hou er rekening mee dat de kantine, douches, kleedkamers en toiletten wegens corona gesloten zijn en er mogelijk niemand aanwezig is. Verlichting gaat automatisch aan met bewegingssensoren.

RESERVEREN ALS NIET-LID
Reservatie 1.png
Activeer je account in je e-mail
Reservatie 3.jpg
Zoek TC Velina.
Reservatie 5.jpg
Verifieer de datum en de sport
Reservatie 7.jpg
Kies de gewenste duur: 1u of 1u30
Reservatie 9.jpg
Maak een account als niet-lid
Reservatie 2.jpg
Log in en ga naar "Reserveer een terrein"
Reservatie 4.jpg
Zoek de gewenste datum en selecteer PADEL
Reservatie 6.jpg
Selecteer een vrij terrein
Reservatie 8.jpg
Bekijk in uw mail of de reservatie is bevestigd
Reservatie 10.jpg
Betaal het terrein meteen via overschrijving
Reservatie 11.jpg